పెద్దపల్లి

ఏసిబి వలలో పెద్దపల్లి సబ్ రిజిస్టర్ నిర్మల

పెద్దపల్లి సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ ఏసీబీ వలలో పడ్డారు. డాక్యుమెంట్ల కోసం లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడ్టారు. జిల్లా సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయంలో డాక్యుమెంట్ల కోసం వచ్చిన పూదరి శ్రీనివాస్ నుండి 60...

Latest Updates

x
error: Content is protected !!