Homeస్టడీ అండ్​ జాబ్స్​JOBSమోడల్​ గ్రామ పంచాయతీల్లో ​ 510 ఉద్యోగాలు: నేషనల్​ లెవల్​ రిక్రూట్​మెంట్​

మోడల్​ గ్రామ పంచాయతీల్లో ​ 510 ఉద్యోగాలు: నేషనల్​ లెవల్​ రిక్రూట్​మెంట్​

కేంద్ర ప్రభుత్వం పంచాయతీరాజ్​, నేషనల్​ రూరల్​ డెవెలప్​మెంట్​ ఇన్ స్టిట్యూట్​ అధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా మోడల్​ గ్రామ పంచాయతీల్లో సుస్థిర అభివృద్ధి ప్రణాళికల రూపకల్పన, వినూత్న కార్యక్రమాల అమలుకు ప్రత్యేక ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా క్లస్టర్​ లెవల్​లో గ్రామాల్లో పని చేసేందుకు ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్​, యంగ్​ ఫెల్​, క్లస్టర్​ రిసోర్స్​ పర్సన్​ పోస్టులను భర్తీ చేస్తోంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్న ఈ ప్రోగ్రాంలో మొత్తం 510 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది. ఉత్సాహవంతులైన యువతకు ఈ ఉద్యోగవకాశాలు కల్పిస్తుంది. పీజీ, డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారి నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఆకర్షణీయమైన జీతంతో పాటు రెండేళ్ల కాంట్రాక్టు పద్దతిన వీటిని భర్తీ చేస్తుంది. పూర్తి వివరాల నోటిఫికేషన్​ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంది…

Advertisement

అప్లై చేసేందుకు లాస్ట్​ డేట్​; ఆగస్టు 10

NATIONAL INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ

(An Organisation of the Ministry of Rural Development, Govt. of India) Rajendranagar, Hyderabad – 500 030.

Advt. No. 14/2020 No. NIRDPR/CPRDP&SSD/MoPR-RGSA-ModelGPClusters/2020-22

Advertisement

National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR), Hyderabad, an autonomous national Institution under the Ministry of Rural Development, Govt. of India, is implementing a national level project namely – ‘Creating Clusters  of  Model  Gram  Panchayats to Achieve Holistic & Sustainable Development through Institutional Strengthening of GPs and Enablement of Quality GPDP across India’ over next 2 years. For this, NIRDPR invites online applications from eligible candidates for contractual engagement of  10 State Programme Coordinators, 250 Young Fellows and 250 Cluster Level Resource Persons to work in the identified 250 clusters across all States and UTs.  Tenure of  Engagement  of all the posts is one year for the present. It may be extended on satisfactory performance of the incumbents, subject to continuation of the Project and discretion of authorities.

Last date for receipt of online applications: 10.08.2020

The requirements as regards to job description, required competencies, consolidated contractual remuneration for the Positions of State Programme Coordinators, Young Fellows and Cluster  Level Resource Persons, are detailed below.

Advertisement

1)  Position: State Programme Coordinator (No. of posts- 10)

 • Job Profile
 • To coordinate and monitor activities under the Project for Creating Model  GP  Clusters for enabling selected GPs on Cluster basis to achieve Sustainable Development through GPDP in 3-4 States.
 • To lead the team of trainers for training of Gram Panchayat Planning Facilitation Teams (GPPFT) / other stakeholders under the Clusters of GPs in the States to be assigned on institutional capacity issues, improving governance and participatory planning and also to demonstrate to them application of participatory tools and techniques in the field for quality GPDP.
 • To plan and implement IEC Plan to enhance participation of people in preparation, implementation and monitoring of GPDP in collaboration with the SIRD&PR/ Nodal Institution of the State for GPDP, NGOs/CBOs/SHGs and communities.
 • To guide the GPs under the Clusters in organizing effective  Gram  Sabhas,  community mobilisation through no-cost voluntary actions, collection of Primary and

Secondary data, situation analysis and preparation of Development Status Report by each of the GPs under the Clusters.

 • To guide the GPs in application of e-GramSwaraj portal of  the  Ministry  of Panchayati Raj, Government of India.
 • To guide the GPs in prioritisation and selection of activities  based  on  needs  expressed by villagers in Gram Sabhas and in preparation of draft GPDP & Budget.
 • To coordinate with State Panchayati Raj Departments of the State Governments, SIRD&PRs/Nodal Institutions for GPDP,  ETC/PTC/DTC/PTRC/DPRCs,  District  and Block administration, partner organisations and Panchayat bodies in the assigned States and obtain their support in effective implementation of the Project.
 • To guide and coordinate with Beacon Panchayat Leaders,  Young  Fellows  and  Cluster Level Resource Persons to be working under the Project.
 • To guide the GPs in adding exemplary values related to intense ownership and participation of communities in planning and implementation process, focusing on human development, social development, ecological development, SDG compliance, transparency, accountability etc.
 • To travel extensively in geographically separated remote Clusters and supervise  project related activities to ensure sustained progress and ensure quality of outputs.
 • To monitor the progress and assess the quality of activities and to  intervene  in  solving even unforeseen problems and removing bottlenecks  in  implementation  of the Project.
 • To prepare and submit progress report to the major stakeholders in the State(s) and to the NIRD&PR.
 • To discharge such other responsibilities as may be assigned from time to time by the Project authorities for successful implementation of the Project.

(B)  Competencies Required

 1. Post Graduate in Economics/Rural Development/Rural Management/Political Science/ Sociology/Social Work/Development Studies and similar disciplines (the term on PG degree may be relaxed in case of Engineering graduates) from  any  recognized  university.
 2. Minimum academic standards: 60% marks in Secondary (Class X) or equivalent examination; 50% marks in Higher Secondary (Class XII) or equivalent examination in any discipline; 50% marks at Graduation level in any  of  the  above-mentioned disciplines; and 50% marks at Post Graduation level in any of the above-mentioned disciplines.
 3. Sound knowledge about structure, functions, roles and responsibilities of Gram Panchayats (GP).
 4. Proficiency in Capacity Building & Participatory Training, Participatory Planning, mentoring and monitoring.
 5. Five years’ first-hand experience of having worked on Capacity Building & Training, improving governance and participatory planning in respect of GPs.
 6. Prior experience and managerial skills to lead, mentor and support a team of Young Fellows or coordinators.
 7. Proficiency in writing and speaking English and Hindi.
 • Experience and keenness to undertake extensive travels in remote areas.
 • Appropriate attitude to mix, develop rapport and work  with  Elected  Representatives (ER) and functionaries of Gram Panchayats (GP) and rural communities in remote rural areas and strong commitment to work on mission mode for Sustainable Development.
 • Keenness to undergo thorough induction level training to be organised  by  the  NIRD&PR and pass the standards to be set for eligibility for final deployment.
 • Soft skills including proficiency in MS Office (at least Word, Excel & PowerPoint) and capacity for online reporting.
 • Capacity to work for prolonged hours.
 • Age: 30-50 years as on date of advertisement.
 • Relaxation in academic standards and other eligibilities may be considered in very exceptional cases as per discretion of authority
 • Consolidated Contractual Remuneration: Rs.55,000/- (Rupees fifty-five thousand) only per month plus travel and subsistence on tour as per norms of the NIRD&PR.

*********************

2)  Position: Young Fellow (No of posts – 250)

 • Job Profile
 • To provide Handholding Support to the Elected Representatives, functionaries of GPs, members of Gram Panchayat Planning Facilitation Teams (GPPFT) / Ward Planning Facilitation Teams (WPFT) / other stakeholders under one or more Clusters of GPs in overall institutional strengthening of the GPs, improving governance and Participatory Planning including application of participatory tools and techniques in the field.
 • To provide Handholding Support to the GPs under the Cluster(s) in planning and execution of IEC Plans to ensure participation of people in preparation, implementation and monitoring of GPDP in close collaboration with identified NGOs/SHGs/CBOs/line department functionaries and communities.
 • To provide Handholding Support to the GPs under the Cluster(s) in organizing  community mobilisation through voluntary actions,  effective  Gram  Sabhas,  collection of Primary and Secondary data including GIS-based data, situation analysis and preparation of Development Status Report by each of the GPs under the cluster.
 • To coordinate with block administration, line department offices pertaining to the Cluster(s) of GPs and obtain their support in effective implementation of the planned activities under the Project.
 • To provide Handholding Support to the GPs in adding exemplary values to GPDP with focus on human development, social development, ecological development, SDG compliance, transparency, accountability etc.
 • To provide Handholding Support to the GPs in application of eGramSwaraj portal.
 • To provide Handholding Support to the GPs in preparation  of  draft GP Development Plan & Budget in collaboration with Beacon Panchayat Leaders and identified NGOs / SHGs / CBOs / line department functionaries.
 • To travel extensively in geographically remote GPs under the assigned Cluster(s) and monitor progress of the Project related activities to  ensure  sustained  progress  and quality of outputs and outcomes.
 • To prepare and submit progress report to the State Programme  Coordinator  and  all others concerned as per requirement of the Project.
 • To discharge such other responsibilities as may be assigned from time to time by authorities for successful implementation of the Project.

(B)  Competencies Required

 1. Post Graduate in Economics/Rural Development/Rural Management/Political Science/ Sociology/Social Work/Development Studies and similar disciplines (the term on PG degree may be relaxed in case of Engineering graduates) from  any  recognized  university.
 2. Minimum academic standards: 60% marks in Secondary (Class X) or equivalent examination; 50% marks in Higher Secondary (Class XII) or equivalent examination in any discipline; 50% marks at Graduation level in any  of  the  above-mentioned disciplines; and 50% marks at Post Graduation level in any of the above-mentioned disciplines.
 3. Proficiency in writing and speaking English and Hindi.
 4. Preference will be given to the local candidates for the States/UTs with proficiency in reading, writing and speaking of local language being a must.
 5. Appropriate attitude to mix, develop rapport and work  with  Elected  Representatives (ER) and functionaries of GPs and rural communities in remote rural areas and strong commitment to work on mission mode for Sustainable Development.
 6. Keenness to undergo thorough induction level training to be organised  by  the  NIRD&PR and pass the standards to be set for eligibility for final deployment.
 7. Knack for Capability Building & Training through demonstration and Handholding Support to ERs and functionaries of GPs and rural communities.
 8. Soft skills including proficiency in MS Office (at least Word, Excel & PowerPoint) and capacity for online reporting.
 9. Uncompromising consent and keenness to reside and remain immersed in any remote rural area of India and to  undertake extensive travel within the allotted Cluster of GPs    by own means.
 10. Capacity to work for prolonged hours.
 11. Age: 25-30 years as on date of advertisement.
 12. Prior experience in the given field of work will be given preference.
 13. Relaxation in academic standards and other eligibilities may be considered in very exceptional cases as per discretion of authority.
 • Consolidated Contractual Remuneration: Rs.35,000/- (Rupees  thirty-five  thousand)  only per month, for working 25 full days every month and for meeting the cost of  travel  within  the Cluster of posting; Travel and subsistence on official tour outside the district/cluster will be paid as per norms of the NIRD&PR.

***************************************

Advertisement

3)  Position: Cluster Level Resource Person (No of posts- 250)

 • Job Profile
 • To facilitate intense community mobilisation at Neighbourhood and Ward levels to  enhance people’s active participation in the functioning of GPs and GPDP.
 • To provide support to GPPFTs and WPFTs in collection of Primary Data e.g. through Household Survey, Structured Questionnaire Survey, conduct of PRA/PLA tools etc.
 • To provide support to the GPs under the Cluster(s) in organising Gram Sabha, Ward  Sabha, Mahila Sabha, neighbourhood level meetings etc.
 • To facilitate organic ‘connect’ between the GPs and the communities.
 • To assist the Young Fellow in her/his functions, particularly at community level.
 • To provide Handholding Support to the GPs under the Cluster(s) in planning  and  execution of IEC Plans to ensure participation of people in preparation, implementation  and monitoring of GPDP in close collaboration with identified NGOs/SHGs/CBOs/line department functionaries and communities.
 • To provide Handholding Support to communities in mobilising no-cost voluntary actions

e.g. cleanliness drive, development of kitchen garden at every house on 100% saturation basis, water and soil conservation, raising of nursery etc.

 • To discharge such other responsibilities as may be assigned from time to time  by authorities for successful implementation of the Project.

(B)  Competencies Required

 1. Graduate in any subject from any recognized university.
 2. A strong SHG background as a Group Leader for five years.
 3. Proficiency in reading English plus writing and speaking Hindi and the local language.
 4. Appropriate attitude to mix, develop rapport and work  with  Elected  Representatives (ER) and functionaries of GPs and rural communities in remote rural areas and strong commitment to work on mission mode for Sustainable Development.
 5. Keenness to undergo thorough induction level training to be organised  by  the  NIRD&PR and pass the standards to be set for eligibility for final deployment.
 6. Knack for Capability Building & Training through demonstration and Handholding Support to ERs and functionaries of GPs and rural communities.
 7. Uncompromising consent and keenness to reside and remain immersed in any remote rural area of India  and undertake extensive  travel within the allotted Cluster(s) of GPs  by own means.
 8. Capacity to work for prolonged hours.
 9. Age: Not exceeding 40 years as on date of advertisment.
 10. Prior experience in the given field of work will be given preference.
 11. Relaxation in academic standards and other eligibilities may be considered in very exceptional cases as per discretion of authority
 • Consolidated Contractual Remuneration: Rs.12,500/- (Rupees twelve thousand and five hundred) only per month for working 25 full days every month and for meeting the cost of

travel inside the Cluster of posting; Travel and subsistence on official tour outside the district/cluster will be paid as per norms of the NIRD&PR.

*******************

Advertisement

PRACTICE TESTS FOR ALL EXAMS

RELATED POSTS

DAILY TESTS

TELANGANA HISTORY CULTURE

GENERAL SCIENCE

CURRENT AFFAIRS

REASONING

INDIAN GEOGRAPHY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RECENT POSTS

x
error: Content is protected !!