జగిత్యాల

1054

జగిత్యాల


గమనిక: ఈ పోటీలో మీరు కూడా ఉన్నాారా..? ఇంకెవరైనా మీకు తెలిసిన ప్రముఖులు, నేతలు పోటీ చేసే అవకాశాలుంటే.. వెంటనే మాకు తెలియజేయండి. కొత్త వారైతే వారి ఫొటోలు, కనీస వివరాలు  పంపించండి. వారికీ ఆన్ లైన్ పోల్ లో అవకాశం కల్పిస్తాం..
వివరాలు పంపాల్సిన ఈ మెయిల్ చిరునామా : merupulu2@gmail.com