డాక్టర్‌ చేప గురించి తెలుసుకుందాం…

చేపల్లో రకాలు అనేకం... వాటిలో చాలా రకాలను మనం ఇప్పటికే తిని ఉంటాం కూడా... కానీ, మత్స్య జాతుల్లో అరుదుగా మన ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించేవి కూడా ఉంటాయి... వాటిలో ముఖ్యమైనది డాక్టర్‌ చేప....

పది రోజుల్లో 5 కిలోల బరువు తగ్గాలంటే…!

అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా? హాయిగా , ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనుకుంటున్నారా ? స్లిమ్ గా, ఫిట్ గా కనిపించాలి అనుకుంటున్నారా? కనీసం 5 కేజీలైనా బరువు తగ్గాలి అనుకుంటున్నారా ? గంటల తరబడి జిమ్...